KoszykKOSZYK: Twój koszyk jest pusty

Regulamin sklepu


Niniejszy regulamin określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży produktów oferowanych przez sklep Wirtualne MEBLE.pl

Właścicielem Sklepu Internetowego Wirtualne MEBLE.pl, działającego pod adresem www.wirtualnemeble.pl, jest firma
F.H.U. MEBLODAN Daniel Gos z siedzibą w Kozienicach przy ul. Batalionów Chłopskich 15, 26-900 Kozienice. NIP: 948-175-52-82;

Postanowienia ogólne
 • Firma F.H.U. MEBLODAN Daniel Gos prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.wirtualnemeble.pl.
 • Zamówień w sklepie mogą dokonywać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 • Wszystkie produkty, znajdujące się w ofercie sklepu są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub importera, obowiązującą na terenie Polski.
 • Podane ceny towarów są sugerowanymi cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wyrażone są w walucie polskiej.
 • Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia. Cena ta wiąże zarówno klienta, jak również sprzedawcę, firmę F.H.U. MEBLODAN Daniel Gos
 • Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT.


Składanie zamówień oraz  formy płatności


Zamówienia można składać poprzez:

 • "koszyk" znajdujący się przy każdym produkcie na stronach sklepu,

 • telefonicznie dzwoniąc pod numer tel. +48  600 078 788 w godz. 9:00- 20:00,

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając e-mail na adres biuro@wirtualnemeble.pl

Zamówienia za pośrednictwem serwisu www.wirtualnemeble.pl są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok.

Warunkiem koniecznym do złożenia zamówienia oraz jego realizacji przez stronę sklepu  www.wirtualnemeble.pl jest dokonanie rejestracji, prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego z podaniem wymaganych danych oraz kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu podczas procesu rejestracji.

Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą internetową lub telefonicznie w ciągu 48 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego. Sklep zastrzega sobie również prawo możliwości odmowy zamówień budzących wątpliwości np. w przypadku braku podstawowych danych wymaganych w procesie rejestracyjnym tj. numeru telefonu kontaktowego lub adresu e-mail. Zamawiający zostanie o tym fakcie poinformowany.

Zamówienia złożone w dni powszednie, po godz. 19:00 w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz:
 • w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia,
 • w przypadku zamówień płatnych przelewem po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy:

          Bank Polskiej Spółdzielczości

                    Nr rachunku: 03 8002 0004 2000 7553 2020 0001

 • w przypadku zamówień płatnych w systemie ratalnym Żagiel po podpisaniu umowy kredytowej i pozytywnej weryfikacji dokumentów,


Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany  o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia telefonicznie lub e-mailem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmie decyzję o realizacji złożonego zamówienia (wydłużenie czasu oczekiwania na niedostępny towar, rezygnacja z pozycji niedostępnej, która wydłuża czas realizacji zamówienia bądź całkowita rezygnacja z zamówienia).

W przypadku zakupu produktu, na który wprowadzona jest błędna cena przez obsługę sklepu, bądź błąd serwera kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie a zamówienie zostanie anulowane.

Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu wystawienia paragonu lub faktury VAT. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane.


Kupujący, składając zamówienie może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary :

 • gotówka przy odbiorze (pobranie przez kuriera),
 • przelew bankowy z dowolnego banku,
 • karta płatnicza,
Wybierając formę płatności przelewem bankowym należy pamiętać o podaniu niezbędnych danych podstawowych w treści przelewu tj. imię i nazwisko zamawiającego, adres, dane firmy.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym www.wirtualnemeble.pl jest prawnie wiążącą umową kupna- sprzedaży.

Sklep Internetowy
F.H.U. MEBLODAN Daniel Gos zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany.


Koszt i czas dostawy

Zamówiony towar wysyłamy  za pośrednictwem firm kurierskich, zapewniających dostarczenie przesyłek od 24h do 48h. Termin dostarczenia przesyłki obejmuje czas niezbędny na realizację zamówienia (mówi o tym informacja "wysyłka" w każdej karcie produktu) oraz czas potrzebny kurierowi na dostawę.

Koszty dostawy podane są w każdej karcie produktu i należy je doliczyć do ceny zamówionego produktu, odpowiednio w zależności od wybranej formy płatności. Koszty dostawy większej ilości towarów będą ustalane indywidualnie.

Terminy wysyłki podane są w karcie produktu, obejmują dni robocze i oznaczają najpóźniejszy, możliwy termin realizacji zamówienia od momentu jego złożenia.

Przesyłki dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione produkty zgodnie z wybraną formą płatności. Kupujący może odmówić odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia w momencie odbioru przesyłki.


Reklamacje i zwroty

Jeżeli po otrzymaniu zamówionego towaru kupujący zaobserwuje w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy lub braki, zobowiązany jest w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia przesyłki oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest wyłącznie na podstawie spisanego w obecności kuriera protokołu szkody.

Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres: F.H.U. MEBLODAN Daniel Gos, ul. Batalionów Chłopskich 15, 26-900 Kozienice. Koszt odesłania towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2000r Nr 2 , poz. 271) kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe wyłącznie pod warunkiem, gdy produkt nie był użytkowany, nie jest uszkodzony i posiada oryginalne, nieuszkodzone opakowanie. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymany wraz z nim podczas dostawy oryginalny dowód zakupu ( fakturę lub paragon fiskalny) jak również odpowiednio zabezpieczyć produkt do transportu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, pomniejszonej o poniesione koszty wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu, przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych na koszt firmy chyba, że wcześniej nastąpiły inne ustalenia.


Ochrona danych osobowych


Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z polityką prywatności sklepu Wirtualne MEBLE.pl. W momencie złożenia zamówienia Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji procesu zamówienia.

Umieszczone w bazie danych sklepu dane osobowe są przetwarzane wyłącznie dla jego wewnętrznych potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty, aktualizacji oraz żądania usunięcia z bazy danych sklepu.Postanowienia końcowe


Wszystkie informacje zawarte na stronie sklepu www.wirtualnemeble.pl  , zdjęcia produktów oraz znaki firmowe są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

Wszelkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać polubownie a w przypadku, gdy porozumienie takie będzie niemożliwe, spór rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub Sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie zdjęć oraz opisów bez zgody własciciela jest zabronione.
Wszystkie znaki towarowe należą do ich prawnych właścicieli i na stronach sklepu użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych

© Copyright 2010 - 2018 WirtualneMeble
Realizacja Wirtualny Marketing