Tel: 600078788, 534634000 e-mail: sklep@wirtualnemeble.pl

0

Producent:

Zakres cen:


Szafki kuchenne i dodatki

RABATod podanej ceny-5%
Szafka górna TIFFANY T12/G60NW
RABATod podanej ceny-5%
Szafka okapowa TIFFANY T6/G50O
RABATod podanej ceny-5%
Szafka TIFFANY T21/D60P
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET GW-80/57, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET GO-60/36, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET GN-60/57, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET G-80/57, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET G-45/57, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET G-40/57, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET G-30/57, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET DS-40/82, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET DP-60/82, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET DNW-105/82, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET D-80/82, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET D-45/82, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET D-30/82, dąb sonoma
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET G-15/57, biała
RABATod podanej ceny-5%
Szafka kuchenna SET D-15/82, biała
RABATod podanej ceny-5%
Listwa kątowa do blatu TIFFANY T-34
RABATod podanej ceny-5%
Blat TIFFANY 200
RABATod podanej ceny-5%
Blat TIFFANY T30/100
RABATod podanej ceny-5%
Blat TIFFANY T-33/90
RABATod podanej ceny-5%
Blat TIFFANY T-30/80
RABATod podanej ceny-5%
Blat TIFFANY T-30/60
RABATod podanej ceny-5%
Blat TIFFANY T-30/50
RABATod podanej ceny-5%
Blat TIFFANY T-30/45
RABATod podanej ceny-5%
Blat TIFFANY T-33/40
RABATod podanej ceny-5%
Blat TIFFANY T33/30
RABATod podanej ceny-5%
Cokół boczny (L/P) TIFFANY T-32
RABATod podanej ceny-5%
Cokół TIFFANY T-31
RABATod podanej ceny-5%
Blenda boczna TIFFANY T30
RABATod podanej ceny-5%
Front zmywarki 60 TIFFANY T29
RABATod podanej ceny-5%
Front zmywarki TIFFANY T28
RABATod podanej ceny-5%
Szafka dolna stojąca narożna T26/D90NW
RABATod podanej ceny-5%
Szafka dolna narożna L/P TIFFANY T25
RABATod podanej ceny-5%
Szafka zlewozmywakowa TIFFANY T24/D80Z
RABATod podanej ceny-5%
Szafka zlewozmywakowa TIFFANY T23/D60Z
RABATod podanej ceny-5%
Szafka dolna TIFFANY T22/D80
RABATod podanej ceny-5%
Szafka TIFFANY T20/D60S3
RABATod podanej ceny-5%
Szafka TIFFANY T17/D45S3
RABATod podanej ceny-5%
Szafka TIFFANY T16/D40S1
RABATod podanej ceny-5%
Szafka dolna TIFFANY T15/D40
RABATod podanej ceny-5%
Szafka dolna TIFFANY T14/D30
RABATod podanej ceny-5%
Szafka górna TIFFANY T11/G80
RABATod podanej ceny-5%
Szafka górna TIFFANY T10/G80W
RABATod podanej ceny-5%
Szafka górna TIFFANY T8/G60
RABATod podanej ceny-5%
Szafka okap TIFFANY T7/G60O
RABATod podanej ceny-5%
Szafka górna TIFFANY T5/G50
RABATod podanej ceny-5%
Szafka górna TIFFANY T4/G45
RABATod podanej ceny-5%
Szafka górna TIFFANY T3/G40
RABATod podanej ceny-5%
Szafka górna TIFFANY T2/G30
RABATod podanej ceny-5%
Szafka górna TIFFANY T1/G15
RABATod podanej ceny-5%
Blat MODENA 200, trawertyn jasny
RABATod podanej ceny-5%
Blat MODENA 90 , trawertyn jasny
RABATod podanej ceny-5%
Blat MODENA 80 , trawertyn jasny
RABATod podanej ceny-5%
Blat MODENA 60 , trawertyn jasny
RABATod podanej ceny-5%
Blat MODENA 45 , trawertyn jasny
RABATod podanej ceny-5%
Blat MODENA 40 , trawertyn jasny
RABATod podanej ceny-5%
Blat MODENA 30 , trawertyn jasny
RABATod podanej ceny-5%
Blat MODENA 20 prawy
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD29, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD28, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD27, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD26, biały połysk
RABATod podanej ceny-5%
Front MODENA MD24, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Front MODENA MD23, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD22, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD21, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD19, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD18,biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD17, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD16, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD15, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD14, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD13, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD12, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD10, biały połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD9, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD8, biały połysk+grafit
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD7, biały połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD6, biały połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD5, biały połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD4, biały połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD3 biały połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD2, biały połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD17, jaśmin połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD10, jaśmin połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD7, jaśmin połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD6, jaśmin połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD5, jaśmin połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD4, jaśmin połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD3, jaśmin połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD2 jaśmin połysk
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD26, rijeka ciemna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD10, rijeka ciemna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD9, rijeka ciemna+rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD8, rijeka ciemna+rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD26, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Blenda boczna MODENA MD25, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka narożna MODENA MD11, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD10, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD9, rijeka jasna+rijeka ciemna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD7 rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD6, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD5, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD4, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka MODENA MD3, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ19, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ19, d.wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ18 rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ18, d.wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ 17, dąb wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ 17, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ16, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ16, d.wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ15 rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ15 dąb wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ14 , rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ14, d.wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ13, d.wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ13,rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ13, d.wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ12, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ12, d.wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ11, d.wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ11, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ10, rijeka jasna
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ10 dąb wenge
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ9
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ8
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ7
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ6
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ5
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ4
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ3
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ2
RABATod podanej ceny-5%
Szafka ELIZA EZ1