Tel: 600078788, 534634000 e-mail: sklep@wirtualnemeble.pl

0

Reklamacje i zwroty

Jeżeli po otrzymaniu zamówionego towaru kupujący zaobserwuje w nim uszkodzenia powstałe podczas dostawy lub braki, zobowiązany jest w obecności kuriera spisać protokół szkody, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia przesyłki oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków. Wymiana produktu na nowy możliwa jest wyłącznie na podstawie spisanego w obecności kuriera protokołu szkody.

Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres: F.H.U. MEBLODAN Daniel Gos, ul. Batalionów Chłopskich 15, 26-900 Kozienice. Koszt odesłania towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny produkt.

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" (Dz. U. z 2000r Nr 2 , poz. 271) kupujący może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru, bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe wyłącznie pod warunkiem, gdy produkt nie był użytkowany, nie jest uszkodzony i posiada oryginalne, nieuszkodzone opakowanie. Do zwracanego produktu należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy i otrzymany wraz z nim podczas dostawy oryginalny dowód zakupu ( fakturę lub paragon fiskalny) jak również odpowiednio zabezpieczyć produkt do transportu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru, pomniejszonej o poniesione koszty wysyłki w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania zwróconego produktu, przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez klienta w zamówieniu. Zwrotowi nie podlega koszt odesłania produktu.

Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych na koszt firmy chyba, że wcześniej nastąpiły inne ustalenia.